این دامنه به فروش می‌رسد

یک دامنه عالی برای یک شروع عالی

شما می‌توانید برای خرید دامنه یا پیشنهاد قیمت با ما تماس بگیرید.

For
Sale

مشخصات تماس


فروشنده دامنه
Email : sales@RoseSys.ir
Call : 0989366339220

ارسال ایمیل به صاحب دامنه

برای
فروش
قیمت نام دامنه ردیف قیمت نام دامنه ردیف
4.500.000IRR celebco.ir 2 4.500.000IRR tv-online.ir 1
2.500.000IRR kashanserver.ir 4 3.500.000IRR toptenco.ir 3
2.500.000IRR irshoping.ir 6 3.000.000IRR anitababy.ir 5
4.500.000IRR jeynews.ir 8 7.000.000IRR kashangasht.ir 7
1.500.000IRR sim-online.ir 10 5.000.000IRR taxisend.ir 9
2.000.000IRR up-get.ir 12 2.000.000IRR zeytone.ir 11
2.500.000IRR artmail.ir 14 3.500.000IRR cafekashan.ir
kashancafe.ir
13
3.500.000IRR tellcharge.ir 16 4.500.000IRR artababy.ir 15
3.500.000IRR koodakma.ir 18 4.500.000IRR zaersafar.ir 17
2.000.000IRR gardenonline.ir 20 --- irbpm.ir 19
*در صورتی که از اعتبار دامنه کمتر از یکسال باقی مانده باشد به صورت رایگان به مدت 5 سال تمدید می گردد.